Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 
 

Nasz Przegląd

LogoPrzegl

Serdecznie dziękujemy za udział w XIII Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej  Osób Niepełnosprawnych

"O Księżyc Twardowskiego".

Nasz Przegląd odbył się w dniu 16 października 2019 roku w Biszczy


Na XIII Przegląd przybyło 21 Jednostek Osób Niepełnosprawnych z Województwa

Lubelskiego i Województw Ościennych oraz ze Lwowa.


Przybyli Kierownicy i Opiekunowie prowadzonych Jednostek.


Oceniające jury nagrodziło wszystkie występujące Jednostki

szczególnie wyróżniając cztery pierwsze.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

2. Lubelskie Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”

3. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy (PSONI koło w Łęcznej)

5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy

6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ISON Prometeusz w Chełmie

7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie (PSONI koło Werbkowice)

8. Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

9. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

   w Lublinie

10. Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

11. Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze” w Lublinie

12. Lwowski Oddział Regionalny Organizacji Ogólnoukraińskiej

Związku Osób Niepełnosprawnych Ukrainy

13. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie

14. Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Świdniku

15. Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie

16. Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

17. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie

18. Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” w Stalowej Woli

19. P ani Maria Cichoń pod szyldem Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych

i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu

20. Stowarzyszenie osób ze stwardnieniem rozsianym w Zamościu z/s Siedliska

21. Ś rodowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie

Oto fotorelacja z Przeglądu: 

Pliki do pobrania:

Regulamin Przeglądu             Karta zgłoszeniowa           Oświadczenie/zgoda

Ważne!

Do Karty Zgłoszeniowej prosimy dołączyć Oświadczenie Uczestnika Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” wraz z Klauzulą informacyjną dla każdego występującego Uczestnika.

Dokumenty można przesłać do nas pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanej na adres wtz.biszcza@o2.pl

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie i przesłanie oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych i klauzuli informacyjnej dotyczy wszystkich osób biorących udział a więc uczestników, opiekunów a także kierowcy!

Dziękujemy Wszystkim Naszym Gościom uczestniczącym w XII Przeglądzie

Występowali kolejno przygotowani przez swych Opiekunów:

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy
Warsztat Terapii Zajęciowej przy ISON PROMETEUSZ Chełm,
Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, Środowiskowy Dom Samopomocy im Bł ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie, Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Doświadczalna w Lublinie, Lubelskie Stowarzyszenie "Zawsze Aktywni" z Lublina, Środowiskowy Dom Samopomocy "ROZTOCZE" z Lublina, Lwowski Oddział Wojewódzki Związku Osób z Inwalidztwem z Ukrainy, Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Warsztat Terapii Zajęciowej w Mełgwi, Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej Woli, Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie, Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryji w Zamościu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdniku, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie.


Oto lista występujących i nagrodzonych Jednostek w XI Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego" :

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Biłgoraju, Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. “Prometeusz” w Chełmie , Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce , Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie , Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Dom Pomocy Społecznej im Roba Inji w Świdniku, Środowiskowy Dom Samopomocy "ROZTOCZE" w Lublinie , Dom Pomocy Społecznej w Matczynie , Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI w Świdniku, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie , Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie, Warsztat Terapii Zajęciowej SIS w Mełgwi , Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej Woli , Dom Pomocy Społecznej Ruskie Piaski, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu.

Wyróżnieni indywidualnie:

Kategoria recytacja:

Stanisława Hacia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

Bogdan Okuń - Warsztat Terapii Zajęciowej SIS w Mełgwi

Mateusz Wiśniewski - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie

Anna Matyszczak - Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. “Prometeusz” w Chełmie

Kategoria poezja śpiewana:

Agnieszka Zarzycka - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie

Szczególnie wdzięczni jesteśmy Abp. Salvatore Pennacchio oraz Bb. Marianowi Rojkowi za koncelebrowanie Mszy Św. rozpoczynającej Nasz przegląd.

  Fotorelacja z XI Przeglądu...


Dziękujemy Wszystkim Naszym Gościom Obecnym na Jubileuszowym X Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego"

Oto lista występujących i wyróżnionych Jednostek:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju, Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy, Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. “Prometeusz” w Chełmie, Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce   Filia w Długim KącieDom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy "ROZTOCZE" w Lublinie, Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej Woli, Dom Pomocy Społecznej Ruskie Piaski, Stowarzyszenie Osób ze Stwardzeniem Rozsianym w Zamościu z s. w Siedliskach, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu.

Wyróżnieni indywidualnie(fotografie w ramkach):

Kategoria recytacja: Beata Kubik - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej Woli

Kategoria poezja śpiewana: Agnieszka Zarzycka - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie

 

Fotorelacja z X Przeglądu..                                                                                            

Dziękujemy za obecność Wszystkim znamienitym Gościom, Ci, którzy nie mogli nas zaszczycić swoją obecnością przysłali listy:

                  

Bardzo krótki przekaz odbytej w dniu 16 października 2016r. uroczystości 10 Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego". Przybyło 18 Jednostek Osób Niepełnosprawnych z Województwa Lubelskiego i Województw Ościennych. Przybyli Kierownicy i Opiekunowie prowadzonych Jednostek. Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego w Biszczy, Szkół Wyższych, szkół ponadlicealnych i Rodzimej Szkoły w Biszczy, Księża, Rodzice i Opiekunowie Osób Niepełnosprawnych. Nadeszły listy, wśród nich dla nas bardzo ważny od Ojca Świętego Franciszka. Dziękujemy Wszystkim Uczestniczącym w Naszym Przeglądzie a szczególnie mediom biłgorajskim.

Prezes Fundacji Teresa Irena Jaskulska     


Relacje z wcześniejszych przeglądów znajdują się w archiwum News.