Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

15-10-2010
IV Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych zakończony. W Przeglądzie wzięło udział ponad 20 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z terenu województwa lubelskiego i ościennych.
Nasz Przegląd uświetniło wielu znamienitych gości. W imieniu minister Ewy Polkowskiej przyjechała dyrektor Kancelarii Senatu Anna Pomianowska-Bąk, natomiast w imieniu biskupa dr Wacława Depo na uroczystość przybył ks. dr Robert Strus, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu, który odprawił Mszę Świętą wspólnie z ks. prałatem Bronisławem Buckim oraz ks. Jerzym Skiminą. Wśród gości znaleźli się:  Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, senator Jerzy Chróścikowski, wicestarosta powiatu biłgorajskiego Stanisław Schodziński wraz z Członkiem Zarządu Rady Powiatu Marianem Tokarskim, wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko wraz z zastępcą Bernadetą Cichorz. Dyrektor SZS w Biszczy Anna Dajnowska, gospodarz placówki, na terenie której odbywał się przegląd. Nasz Przegląd zaszczycił również Krzysztof Cugowski, który przy akompaniamencie Wojciecha Cugowskiego dał krótki recital dla wszystkich zgromadzonych w sali  Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy.
Jednostki biorące udział w Przeglądzie to:
       (konspekt Prowadzącego)

Dla nas, organizatorów, pracowników WTZ, Przegląd był dużym wyzwaniem. Na co dzień zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami, stąd też mogły się zdarzyć przeróżne błędy i wpadki, za które serdecznie przepraszamy biorących udział w Przeglądzie. W naszej ocenie, jako organizatorów, każdy kolejny Przegląd jest coraz lepiej przygotowany, jak również poziom występów prezentowanych przez artystów jest coraz wyższy. W tym roku  wszystkie występy były profesjonalnie przygotowane, miało to odzwierciedlenie w przemówieniach Gości Przeglądu, jak również w kłopotach Jury z przyznaniem wyróżnień. Przewodniczący Jury podkreślał, że Wszyscy zasłużyli na wyróżnienia, a te, które zostały ogłoszone oficjalnie miały raczej wymiar symboliczny. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy wysyłać drogą mailową, będzie to na pewno wzięte pod uwagę przy organizacji przyszłych imprez.