Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Podsumowanie XVII Przeglądu

17-10-2023
Podsumowanie XVII Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”Dnia 16 października 2023 roku odbył się XVII Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”, który jest integralną imprezą kulturalną organizowaną cyklicznie od 17 lat. Z roku na rok udział w Przeglądzie zgłasza więcej Jednostek osób niepełnosprawnych. Uczestnicy niepełnosprawni to osoby dorosłe o różnym charakterze i stopniu niepełnosprawności głęboko upośledzeni, na wózkach, niewodomi, schizofrenicy, z zespołem Downa i innymi ułomnościami. Przegląd ma charakter amatorski. Jego uczestnikami mogą być grupy oraz wykonawcy indywidualni reprezentujący placówki wspierające osoby niepełnosprawne.

Wydarzenie pod względem artystycznym zakłada propagowanie poezji recytowanej i śpiewanej twórczości księdza Jana Twardowskiego, Świętego Jana Pawła II, wybitnych poetów polskich oraz własnej. Każdy Przegląd to wydarzenie na wysokim poziomie artystycznym, gdyż prezentuje repertuar niepowtarzalnych interpretacji twórczych wykonywanych z wielkim zaangażowaniem i wielkim sercem. Akcję wspiera co roku wiele instytucji, urzędów i środowisko artystyczne nie tylko z województwa lubelskiego. Pozyskaliśmy przyjaciół na Ukrainie – jest to Związek Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Ukrainy.

Udział w Przeglądzie wzięło 30 Jednostek osób niepełnosprawnych. Wydarzenie jakim jest Przegląd podtrzymuje ścisłą współpracę z rodzinami i opiekunami naszych podopiecznych oraz lokalnymi i krajowymi instytucjami, które mają wpływ na los niepełnosprawnych.

Współpracujący wolontariusze posiadają doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracują z fundacją od 16 lat. Ich zadaniem jest opieka nad Zespołami osób niepełnosprawnych w trakcie trwania występów. Wszelka opieka nad grupami występującymi, współpraca z opiekunami grup zespołowych, pomoc korzystających z wózka lub chodzika.

Dziekuję przybyłym Partnerom, Gościom, Pracownikom, Rodzicom osób niepełnosprawnych. Wolontariuszom, Sponsorom, Darczyńcom, Komisji Oceniającej, Ks. BP dr hab. Mariuszowi Leszczyńskiemu, Ks. Miłosławowi Żurowi.

Pragnę też serdecznie podziękować Wszystkim, którzy złożyli listy gratulacyjne z uwagi na brak możliwości uczestniczenia w Naszym Wydarzeniu.

Teresa Irena Jaskulska