Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Turnus rehabilitacyjny

19-07-2023
Dziękujemy sponsorom. PGE Zamość i Panom Bratkowskim.

Drodzy Przyjaciele.

Zarząd Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu i ja osobiście, Uczestnicy, Pracownicy i Rodzice jesteśmy serdecznie wdzięczni Panu Andrzejowi Olborskiemu Dyrektorowi PGE Zamość Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie za przyznanie środków finansowych w wysokości 15 000zł (piętnaście tysięcy złotych) Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca na realizację turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy.

Jednocześnie Fundacja pozyskała środki finansowe przekazane przez Pana Rafała Bratkowskiego Prezesa Firmy RABRA Sp. z o.o. W Zamościu, Pana Arkadiusza Bratkowskiego, Pracowników WTZ w Biszczy w liczbie 3 osoby, Rodziców i Opiekunów w liczbie 6 osób, za to bardzo serdecznie dziękuję.

Udział w obozie rehabilitacyjnym trwającym od dnia 25 czerwca do 1 lipca 2023 roku wzięło 26 osób w tym 15 uczestników, pozostali to instruktorzy, rodzice, pracownicy i kierowca. Łączny koszt obozu rehabilitacyjnego odbywającego się w Uzdrowisku Nałęczów w Pawilonie Angielskim zamknęło się kwotą 45745 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych).

Mam wielką nadzieję, że wielu rodziców, opiekunów przyswoi w swoim zauważaniu, że Zarząd Fundacji i jego jednostka organizacyjna Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy są jednostkami wspierającymi Uczestników, Rodziców, Opiekunów a także Pracowników Warsztatu bez niedoceniania wykonywanej przez Nich pracy.

Składam wyrazy szacunku i podziękowania Wszystkim Organizacjom i Osobom Indywidualnym za Dar Serca, którzy pomogli zorganizować obóz rehabilitacyjny dla Naszej Społeczności.


Teresa Irena Jaskulska

Prezes Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych

i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca

Fotorelacja: