Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Podsumowanie XV Przeglądu

27-10-2021
Jeszcze raz Dziękujemy za podjęty trud przygotowania się i uczestniczenia osobiście ale również i za pomocą nagrania Wszystkim Występującym.
Jak również Opiekunom, Instruktorom i Kierownictwu Jednostek za umożliwienie wzięcia udziału w Naszym Przedsięwzięciu.

Dnia 16 października 2021 roku o godzinie 900 rozpoczął się XV
Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” i będzie trwał aż do wysłuchania każdego występującego Zespołu.
Jednostek zaprezentowało się 24, stacjonarnie wystąpiło 9 zespołów,
pozostali w ilości 15 prezentowały się poprzez przysłane nagrania.
Jednostki, które wzięły udział w Przeglądzie:
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy
Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N „Prometeusz”w Chełmie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie
Caritas Diecezji Sandomierskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie
Jednostka: Warsztat Terapii Zajęciowej w Józefowie
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego w
Krasnymstawie
Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze”w Lublinie
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Źródło”w Lublinie
„ Lubelskie Stowarzyszenie Zawsze Aktywni” w Lublinie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie ul. Doświadczalna
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”w Lublinie
Jednostka: Środowiskowy Dom Samopomocy Misericordia w Lublinie
Lwowski Oddział Regionalny Organizacji Ogólnoukraińskiej Związku Osób Niepełnosprawnych Ukrainy
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
Katolickie Stowarzyszenie ,,Służba Człowiekowi'' w Zamościu Dom
Pomocy Społecznej ul. Żdanowska 3
Godzina 9 to tradycyjna Msza Święta celebrowana przez Biskupa
dr Mariana Rojka i ks. Proboszcza Stanisława Bełza z posługą naszych Uczestników. W trakcie Mszy dla Uczestniczących w Przeglądzie zostały odczytane Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka, zostały wręczone różańce otrzymane od Ojca Świętego dalej błogosławieństwo Nuncjusza Papieskiego w Polsce Salvatore Pennacchio. Duchownym składamy Serdeczne Bóg zapłać. Przybyli w znikomej liczbie zaproszeni Goście z wicewojewodą Bolesławem Gzikiem, Cezarym Dumą, Grzegorzem Jasińskim, Bożeną Olejniczak, Tadeuszem Rozmusem. Obecni byli wójtowie: Ryszard Gliwiński, Zbigniew Pyczko, Wiesław Rózyński, Pani M. Gałka ze Starostwa Biłgoraj. Pan wojewoda służył pomocą przy wręczaniu odznaczeń przyznanych przez Panią Minister M. Maląg dalej listów gratulacyjnych przyznanych przez Panią E. Witek - Marszałka
Sejmu RP i Pana B. Borusewicza – Wicemarszałka Senatu RP oraz Zarząd Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca i WTZ w Biszczy.
Media lokalne reprezentowane przez P. Ferenc i Telewizja Lublin.
Wszyscy uczestniczący w Przeglądzie mieli możliwość zaprezentować się i wystąpić. Wszyscy Ci wspaniali Artyści, jedni rok inni dwa lata czekali aby wystąpić przed publicznością mimo, że nadal obowiązują obostrzenia epidemiczne, COVID-19 nie odpuszcza, krąży wokół nas.
Komisja Sercem Oceniająca w składzie prof. W. Kociuba, A. Soroka i G. Waszkiewicz jednogłośnie wyróżniła Wszystkich Występujących w XV Przeglądzie.
Za wspaniałe, profesjonalne występy artystyczne dziękujemy
Uczestnikom – artystom, Pracownikom, Mojemu Zastępcy, Rodzicom i Opiekunom, Wolontariuszom, Sponsorom i Darczyńcom, Mediom,
Obsłudze nagłośnienia i urządzeń technicznych oraz opiekunom
medycznym.
                                                           Teresa Irena Jaskulska