Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Powrót do pracy stacjonarnej.

01-12-2020
Po ponad miesięcznym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w WTZ. od środy 2 XII 2020 r. powracamy do przywożenia Uczestników.
Bus przyjedzie rano po Uczestników o takiej porze jak wtedy gdy przywożone są obie grupy. Rozwożenie również będzie
jak we wrześniu. Prosimy o rzetelną informację o stanie zdrowia Uczestników a w szczególności o zatrzymanie  w domu gdy wśród domowników jest osoba zarażona na COID-19 lub występowały u domowników w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji m. in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, nałożona jest kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, w ostatnich 14 dniach był kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie COVID - 19.
W celu zabezpieczenia przed zakażeniem wprowadzamy w WTZ ostry reżim sanitarny.
Oto niektóre z zaleceń:

W zakresie organizacji pracy w warsztacie:

1.     Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników
i pracowników, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do warsztatu.

2.     Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie objawów infekcji dróg oddechowych, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).

3.     Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.     

4.     Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i pracowników.

5.     Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.

6.     Zalecenie zakazu wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.

7.     Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.

 

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

1.     Ograniczenie kontaktów pracowników niesprawujących pieczy nad realizacją procesu rehabilitacji z uczestnikami.

2.     Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt.

3.     W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.

4.     Rezygnacja z zajęć w ramach pracowni gospodarstwa domowego.

5.     Rezygnacja z udziału uczestników w praktykach zawodowych u pracodawców.