Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Karta zgłoszeniowa do PPRiŚON

14-04-2010
 

Karta Zgłoszeniowa


Nazwa i adres placówki: ...........................................................................................................................

                                     .............................................................................................................

                                     .............................................................................................................

tel./fax/e-mail .....................................................................................

 

(solista)

recytacja           □ poezja śpiewana

 

Imię Nazwisko: ........................................................

 

Repertuar: ...........................................................................................................

 

Osiągnięcia: .......................................................................................................................................................................................................................

 

Zainteresowania: ...............................................................................................................................................................................................................

 

Prowadzący: ...............................................................

 

(lista członków grupy)

recytacja            □ poezja śpiewana

 

Imię Nazwisko: 1. ................................................  2. .................................................

3. ....................................................... 4. ...............................................................


Repertuar: ............................................................................................................

 

Osiągnięcia: .................................................................................................... ...............................................................................................................

 

Zainteresowania: .............................................................................................................................................................................................................


Prowadzący: ......................................................................................

 

Zapotrzebowanie techniczne:  ................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Lista opiekunów: .....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

 

Lista uczestników: .......................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


...............................................


Pieczęć i podpis

Uwagi: