Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Po XIII Przeglądzie

05-11-2019
Kolejny Przegląd Poezji Recytowanej i Spiewanej Osób Niepełnosprawnych "O Księżyc Twardowskiego" za nami. dziękujemy Wszystkim za czynny udział w Przeglądzie jak i za pomoc w jego organizacji.

Przegląd nie był mniej uroczysty niż poprzednich dwanaście. Zawsze są ludzie cudowni, pracownicy i uczestnicy pracujący przy tworzeniu tego dzieła, które zawsze jest piękne i na długo zostaje zarówno w sercu jak i w pamięci. Wracamy myślą do pierwszego Przeglądu w roku 2007, Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy działa już dwa lata i poza zajęciami terapeutyczno – rehabilitacyjnymi należało rozpocząć coś nowego. Przeżywaliśmy kolejną rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego, w którego wierszach odnajdywaliśmy siebie, a także następną rocznicę śmierci Jana Pawła II, podjęliśmy decyzję uczczenia bliskich nam osób. Zbliżał się 16 październik, dzień wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły, Świętego Jana Pawła II. Przy udziale wielu osób i instytucji wspierających odbył się Pierwszy Przegląd a potem co roku 16 października kolejne.

Tradycyjnie Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą celebrowaną przez księży Stanisława Budzyńskiego, Bronisława Buckiego i Stanisława Bełza, przy oprawie liturgicznej i muzycznej udział brali Uczestnicy Warsztatu.

W tym roku prace związane z przygotowaniem Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” rozpoczęły się już na wiosnę, pracowali wszyscy pracownicy, uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie, jak zawsze włączył się mój przyjaciel Krzysztof Cugowski przyjechał z przyjacielem Tomaszem Momotem aby dać na zakończenie występującym zespołom nagrodę - piękny koncert.

Swoją ideą zaszczepiliśmy cudownych ludzi, uczestniczyło 21 jednostek osób niepełnosprawnych,

Każdy następny rok przysparza nam nowych Przyjaciół i Sponsorów Senat RP, Sejm RP, Urząd Marszałkowski w Lublinie(w tym roku zasponsorował trwały prezent

w postaci trzyczęściowego ubioru sportowego), Warta, EuroCar, Gmina Biszcza, Gmina Potok Górny, Gmina Księżpol, Gmina Łukowa, Bank Spółdzielczy w Biszczy, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Budmat i inni.


Z ogromną satysfakcją odnotowujemy, że rośnie zainteresowanie naszym Przeglądem Jednostek Osób Niepełnosprawnych, przyjeżdżające zespoły prezentują coraz wyższy poziom przedstawianych utworów, Osoby Niepełnosprawne swoim artyzmem wykonywania utworów zadziwiają słuchaczy zarówno w kategorii śpiewanej jak i recytacji, przyjeżdżają wykonawcy coraz bardziej utytułowani (nierzadko Ci, którzy na Naszym Przeglądzie stawiali pierwsze kroki).

Artyści niepełnosprawni, to wykonawcy o wielkiej wrażliwości, determinacji do samodzielnego działania, łączy ich wytrwała i ciężka praca zarówno przygotowując się jak i sam występ często sprawia im wiele trudności.

Przegląd, to życzliwa rywalizacja w Wielkim Koncercie nie ma wygranych ani nikt nie przegrywa są sami wyróżnieni.

Ambasadorzy kultury nie tylko z kraju, ale w 2010 roku Republika Litwy, 2013 , 2018 i w obecnym roku Ukraina, występują osoby niepełnosprawne, niekwestionowani artyści a my z nimi. Przegląd pozwala Wykonawcom i słuchaczom obcować ze wspaniałą, tworzoną przez Nich samych kulturą i historią powstawania talentów, wyrażanie siebie poprzez znakomite wykonawstwo.

Nasz Przegląd na stałe wpisał się w kalendarz Uroczystości Jednostek Osób Niepełnosprawnych w kraju i za granicą rok w rok zyskując coraz szersze grono występujących i słuchaczy, którzy nie szczędząc czasu i drogi dążą poprzez Lublin, Zamość, Biłgoraj do Biszczy aby poczuć atmosferę Przeglądu i podziwiać artystów osoby niepełnosprawne. Przeglądu nie da się opisać tutaj na Przeglądzie trzeba być i brać w nim udział niezmiennie od kilkunastu lat w dniu 16 października.

Obcując z niepełnosprawnymi osobami dochodzimy do wniosku, że zdarzają się ludzie wielcy, wielcy pasją, charakterem i niezłomnością dążenia do obranego celu i idei. Na XIII Przegląd przybyło 21 Jednostek Osób Niepełnosprawnych z Województwa Lubelskiego i Województw Ościennych oraz ze Lwowa. Przybyli Kierownicy i Opiekunowie prowadzonych Jednostek. Przybyli Przedstawiciele Senatu RP – Pani Anna Pomianowska-Bąk, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pan Tomasz Maruszewski Wiceprezes Zarządu i Pan Ryszard Dados PFRON w Lublinie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Gmin w Biszczy i w Potoku Górnym, Banku Spółdzielczego w Biszczy, Szkół Wyższych, szkół ponadlicealnych i Rodzimej Szkoły w Biszczy, Księża, Rodzice i Opiekunowie Osób Niepełnosprawnych. Nadeszły listy, wśród nich dla nas bardzo ważny od Ojca Świętego Franciszka. Dziękujemy Wszystkim Uczestniczącym w Naszym Przeglądzie.


Oceniające jury nagrodziło wszystkie występujące Jednostki wyróżniając dodatkowo cztery pierwsze.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

2. Lubelskie Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”

3. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy (PSONI koło w Łęcznej)

5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy, przy Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu

6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ISON Prometeusz w Chełmie

7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie (PSONI koło Werbkowice)

8. Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

9. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie

10. Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

11. Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze” w Lublinie

12. Lwowski Oddział Regionalny Organizacji Ogólnoukraińskiej Związku Osób Niepełnosprawnych Ukrainy

13. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie

14. Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Świdniku

15. Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie

16. Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce

17. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie

18. Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” w Stalowej Woli

19. P ani Maria Cichoń pod szyldem Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu

20. Stowarzyszenie osób ze stwardnieniem rozsianym w Zamościu z/s Siedliska – Pani Alina

21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie

Nieodmiennie jak co roku Wielce Szanowny Pan Tomasz Tadeusz Badach Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie zadbał o śniadania, kolacje, desery, wspierając nas wyrobami Spółdzielni. Pan Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko zasponsorował obiady. Państwo Teresa, Czesław, Anna i Kamil Obszyńscy przysposobili i dostarczyli jak zawsze ogrom słodkości i torty. Pan Emil Kiszczak dostarczył swoje wyroby piekarnicze. Szczególną atrakcją cieszącą się uznaniem wśród Uczestników Przeglądu był dres z logo Przeglądu i sponsora Marszałka Województwa Lubelskiego -”Lubelskie smakuj życie”.

Pracownicy WTZ, Wolontariusze, Rodzice, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Biszczy im. „Dzieci Zamojszczyzny”, OSP w Biszczy zadbali o komfortowy pobyt Jednostek uczestniczących i Gości.

Nie sposób nie opisać o zapracowanej Komisji Oceniającej Sercem w osobach Pani Profesor Wanda Kociuba – Przewodnicząca, Ks. Bronisław Bucki, Pani Anna Soroka jednomyślnie ocenili, że nagrody należy przyznać wszystkim Jednostkom uczestniczącym w XIII Przeglądzie.

Nadeszły listy, wśród nich dla nas bardzo waży od Ojca Świętego Franciszka.

Dziękujemy Wszystkim Uczestniczącym w Naszym Przeglądzie w osobiste zaangażowanie Osób wspierających, wierzących w potęgę wartości Przeglądu, solidności i trwałości tego rozpoczętego kiedyś i trwającego nadal Dzieła.

                               Teresa Irena Jaskulska