Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

XI Przegląd za nami....

23-10-2017
Krótkie sprawozdanie z dnia 16 października 2017 roku.

Ten dzień, to dziwny Dzień, bardzo podniosły bo jak można nazwać Dzień Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”

Jedenasty Przegląd ze swoim mottem: „Czystość to dar taki, to potęga czystej miłości, którą raz można otrzymać i raz darować”.

My, Organizatorzy Przeglądu, tą czystą miłość darowujemy codziennie, pracując z naszymi uczestnikami, współodczuwamy ich niedomagania, problemy, radości i ich rodzin.

Każdy kolejny Przegląd wzbudza życzliwe zainteresowanie i przyjazd Jednostek Osób Niepełnosprawnych prezentujących z wielkim artyzmem i determinacją swoje utwory w kategorii śpiewu lub recytacji.

Artyści niepełnosprawni pozwalają nam słuchaczom obcować ze wspaniałą tworzoną przez Nich kulturą.

Prezentowana idea Przeglądu wzbudza zainteresowanie i chęć uczestniczenia w tej uroczystości u wielu ludzi. Zaszczycił nas swoją obecnością Arcybiskup Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski w Polsce. Nuncjusz Papieski na zaproszenie Prezesa Zarządu Fundacji przybył do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy. Powitany przez Teresę Irenę Jaskulską, Biskupa Mariana Rojka, Starostę Kazimierza Pateraka tradycyjnie chlebem, który Nuncjusz pobłogosławił.

         

Zaproszony do Warsztatu w obecności osób, Biskupa Mariana Rojka, Ks. Michała Tworowskiego, Ks. Bronisława Buckiego, Teresy Ireny Jaskulskiej, Uczestników – Mateusza Mielecha, Beaty Gliwa, Mirosława Rozmyślaka, Pani Katarzyny Jaskulskiej-Dwuraźnej, Teresy Duras, Kazimiery Orowicz, Genowefy Tokarskiej, Krystyny Trembuła, Elzbiety Kulasza, Elżbiety Terleckiej, Anny Soroka, Anny Komorowskiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Krystyny Wysockiej, Ludmiły Kniaź, Pana Artura Jaskulskiego, Macieja Dwuraźnego, Jana Terleckiego, Kazimierza Pateraka, Marka Krzeszychy, Jana Kwiecińskiego, spożył śniadanie, następnie zwiedził pracownie warsztatu i pochwalił zagospodarowanie posesji. Dalej uczestniczącym w śniadaniu wręczył różańce przywiezione od Ojca Świętego Franciszka.

Z siedziby warsztatu w gronie osób towarzyszących przy śniadaniu i przybyłych wójtów Panów Wiesława Różyńskiego, Zbigniewa Pyczko, Księży, Gości przeszliśmy do siedziby Szkoły, aby rozpocząć Mszę Świętą.

       

Nuncjusz Papieski w Polsce celebrował Mszę Świętą wraz z Biskupem Marianem Rojkiem, Ks. Michałem Tworowskim, Ks. prałatem Bronisławem Buckim, Ks. Tadeuszem Czuk, Ks. Stanisławem Bełz, służyli do Mszy uczestnicy Warsztatu, Ryszard Trembuła, Mariola Matuszak, Józef Nizio, Paweł Szamik, Mirosław Rozmyślak, towarzyszył Chór Myśliwych z Zamościa pod dyrekcją Józefa Marczaka.

 

W Przeglądzie uczestniczyły Jednostki Osób Niepełnosprawnych: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Biłgoraju, Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. “Prometeusz” w Chełmie , Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce , Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie , DPS w Kiełczewicach, D P S im Roba Inji w Świdniku, ŚDS "ROZTOCZE" w Lublinie , DPS w Matczynie , WTZ PSONI w Świdniku, WTZ przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie, DPS w Krzesimowie, WTZ SIS w Mełgwi, WTZ przy Stowarzyszeniu "Szansa" w Stalowej Woli , DPS Ruskie Piaski, ŚDS w Tarnogrodzie, DPS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu.

Prześwietni goście Abp. Salvatore Pennacchio, Bp. Marian Rojek, ks. Michał Tworowski, , Anna Komorowska, Małgorzata Kidawa-Błońska, dr Irena Kurzępa, Genowefa Tokarska, Jerzy Chróścikowski, Bożena Olejniczak, Piotr Olszówka, Edward Hacia, Tomasz Maruszewski, Grzegorz Jasiński, Zbigniew Pyczko, Wiesław Różyński, Janusz Kawałko, Elżbieta Blicharz, Elżbieta Wasąg, Teresa Jonik, Monika Zając, Barbara i Tadeusz Łańcutcy, Irena Gumowska, Anna Rapa, Zdzisław Skolimowski, ks. Bronisław Bucki, ks. Stanisław Bełz, ks. Tadeusz Czuk, Beata Tokarska, Marzena Kopacz, Marta Soboń, Genowefa Górna, Zbigniew Kita, Małgorzata i Jerzy Mazurek i inni niewymienieni ale zawsze z nami.

Nasze zawsze życzliwe media Pani Aleksandra Flis, Radio Lublin, ks. Krystian Bordzań Katolickie Radio Zamość i internetowy portal Biłgoraj.com.pl, Gazeta Biłgorajska.

Na zakończenie Mszy Św. Abp. Salvatore Pennacchio wręczył Teresie Irenie Jaskulskiej Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka, pobłogosławił Wszystkich Uczestniczących a w podziękowaniu Nuncjuszowi wręczona została lampa witrażowa wykonana w pracowni poligraficzno-komputerowej pod kierunkiem instruktora Marka Krzeszychy.

Zaproszono Nuncjusza Papieskiego, Biskupa Rojka i towarzyszące osoby aby uczestniczyły w otwarciu XI Przeglądu. Otwarcia dokonała Teresa Irena Jaskulska w towarzystwie Zbigniewa Pyczko, Karzimierza Pateraka i Wiesława Różyńskiego.

Nuncjusz Papieski wraz z Biskupem Marianem Rojkiem opuścili Przegląd, żegnani przez Uczestniczących w Uroczystościach Przeglądu.Specjalnie zasłużone osoby zostały uhonorowane statuetką XI Przeglądu, otrzymały je: Genowefa Tokarska,Tomasz Tadeusz Badach, Małgorzata Kidawa – Błońska, Anna Komorowska, Henryk Wujec, Janusz Kawałko, ks. Stanisław Bełz, Jakub Kowalski, Teresa i Czesław Obszyńscy, Ewa Polkowska oraz Albina Sachajko, Irena Kurzępa, Gerard Waszkiewicz, Bożena Olejniczak, Grzegorz Jasiński, Elżbieta Blicharz, Elżbieta Wasąg, Lech Rębacz, Edward Hacia, Wiesław Różyński, Teresa Janik, ks. Krystian Bordzań, Sławomir Sosnowski, Genowefa Szamik, Elżbieta Hacia, Jan Zwoliński, Krzysztof Pawelec.

Wręczono również specjalne wyróżnienia, medal Sejmu RP otrzymali:, Kazimiera Orowicz, Krzysztof Grabczuk, Ryszard Stanibuła, Krystyna Trembuła, Urszula Mielech, Ryszard Kniaź oraz medal Senatu RP odebrali:  Teresa Irena Jaskulska,  Marek Krzeszycha,  Krystyna Wysocka,  Alicja Zwolak,  Tadeusz Kuna,  Krzysztof Cugowski,  Wojciech Cugowski,  Ks. Bronisław Bucki,  Alicja Stępkowska, Teresa Duras, Zbigniew Pyczko, Maria Kościk, Ks. Bp. Mariusz Leszczyński, Zenon Wilkos, Józef Dyjak.

 
  W skład komisji oceniającej występujących weszli prof. dr hab. Wanda Kociuba, Anna Soroka, ks. Bronisław Bucki. Prowadzący Jan Zwoliński i Kamila Solak.

Komisja nagrodziła wszystkie Jednostki biorące udział w XI Przeglądzie, przyznała również specjalne wyróżnienia dla Stanisławy Hacia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie, Bogdana Okuńa - Warsztat Terapii Zajęciowej SIS w Mełgwi, Mateusza Wiśniewskiego - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych w Lublinie, Anny Matyszczak - Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. “Prometeusz” w Chełmie oraz Agnieszki Zarzyckiej - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie


Sponsorowali Przegląd: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm RP, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Gmina Biszcza, Teresa, Czesław, Anna i Kamil Obszyńscy, Eurocar, Europoseł Krzysztof Hetman, Gmina Biłgoraj, BS w Biszczy, Kaufland Biłgoraj i Kaufland Zamość, PKO BP oddz. Zamość, Gmina Potok Górny, Gmina Księżpol, Łukasz Kiszczak.

Dziękuję bardzo Wszystkim, którzy przyczynili się do tego Wielkiego Sukcesu jakim jest Przegląd. Nie odbył by się bez pracy i pomocy takich osób jak

Rodzice i Opiekunowie: Pani Urszula Mielech, Czesław Socha, Aniela Grabias, Janina Grabias, Genowefa Szamik, Stanisława Dębińska, Elżbieta Hacia, Maria Kozyra, Janina Portka, Maria Śniosek, Elżbieta Rozmyślak, Mieczysława Zdanowska, Alicja Zwolak, Janina Krasna, Teresa Krasna, Barbara Hubka, Krystyna Trembuła, Kazimiera Orowicz, Krystyna Socha;

Pracownicy: Józef Kuliński, Marek Krzeszycha, Krzysztof Sokal, Kamila Solak, Teresa Duras, Elżbieta Kulasza, Renata Myszak, Krystyna Wysocka, Ludmiła Kniaź, Elżbieta Szewczyk, Anna Maciocha, Alicja Stępkowska, Wojciech Zbiegień

i Wspaniali Wolontariusze: Katarzyna Strus, Bożena Pisiewicz, Tomasz Chmielewski

Dziękuję!

Teresa Irena Jaskulska

Sprawozdanie-pdf