Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

10 lat funkcjonowania Naszego Warsztatu

19-10-2015
Warsztat Nasz rozpoczął funkcjonowanie 1 września 2005 roku z przesłaniem: „Oddanie serca Tym, których powinniśmy kochać”, a wyznaczonym celem i zadaniem jest opieka, pomaganie, uczenie,
Odnajdywania Siebie nie tylko przez osoby Niepełnosprawne.

Tak rozpoczęła się prezentacja multimedialna na konferencji na temat "Status osób niepełnosprawnych w świetle współczesnej kultury życia", która odbyła się 15 X 2015r. Prezentacja ukazywała w sposób przekrojowy główne nurty naszej działalności. Przedstawiliśmy się również indywidualnie.

W związku z Naszą Rocznicą pracownicy: Teresa Irena Jaskulska, Kamila Solak, Renata Myszak, Teresa Duras, Maria Kościk, Krystyna Wysocka oraz rodzice Elżbieta Rozmyślak, Urszula Mielech, Kazimiera Orowicz, Krystyna Trembuła, Marian Tokarski otrzymali od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza odznaki honorowe Primus in Agendo. W imieniu ministra odznaki wręczyła  Teresa Hernik, Prezes Zarządu PFRON. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk wręczył odznaki honorowe "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego"
odznaczenie     dyplom           medal