Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

Ambasadorzy kultury-osoby niepełnosprawne

05-11-2014

Dnia 16 października 2014 roku po raz ósmy spotkaliśmy się w WTZ w Biszczy: Twórcy, Wykonawcy, Przyjaciele i Prześwietni Goście na Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”.


Artyści niepełnosprawni występujący w kategorii śpiewu i recytacji, to Wykonawcy o wielkiej Wrażliwości, determinacji do samodzielnego działania.

Przegląd to wyrównywanie szans i oczekiwanie na to, że jest się rozpoznawalnym, potrzebnym, zapamiętanym a założenia życzliwej rywalizacji dają pewność na wyróżnienie. Wytrwała i ciężka, sprawiająca często wiele trudności praca w przygotowaniu się do wystąpienia na Przeglądzie, sam Przegląd (zamieniłabym na Koncert, Recital) wyniosła do rangi wielkiej Uroczystości i wielu chce brać w nim udział. Atmosfery u nas panującej nie da się opowiedzieć słowami, tak jak artystów niepełnosprawnych się nie opisze, na Przeglądzie trzeba być i brać w nim udział.

Było z nami 19 Jednostek Osób Niepełnosprawnych, Opiekunowie, Kochani Rodzice, Prześwietni Goście z Kraju i zagranicy: Przewodniczący Związku Osób Niepełnosprawnych i Inwalidów Ukrainy, Pan Leonid Tarasenko i jego zastępca Pani Oksana Kilianowska, Ekscelencja Biskup dr hab. ks Mariusz Leszczyński, Pani Joanna Urban reprezentująca Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Genowefa Tokarska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jerzy Chróścikowski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Teresa Hernik Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Jacek Grabek reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, Pan Marian Jaworski reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Zbigniew Pyczko Wójt Gminy Biszcza, Pani Wanda Żychowska z-ca Wójta Gminy Potok Górny, Pani Janina Bazan Prezes Banku Spółdzielczego w Biszczy, Pani Monika Zając reprezentująca Dyrektora PCPR w Biłgoraju, Przedstawiciele Rady Fundacji Otwórzmy Swoje Serca, Pani prof. dr hab. Elżbieta Korobowicz, Państwo Barbara i Tadeusz Łańcuccy, Pani Elżbieta Blicharz Dyrektor Zespołu Szkół w Biszczy, Ksiądz proboszcz Stanisław Bełz, ksiądz Karol Jędruszczak, ksiądz Łukasz Kolasa, ksiądz Krystian Bordzań dyrektor KR Zamość, Panie Stanisława Budzyńska, Elżbieta Wryszcz Urząd gminy Księżpol, Pan Piotr Cichorz dyrektor GOKSiR w Biszczy i wielu Przyjaciół, Rodzina moja oraz nasze media: Katolickie Radio Zamość, TVP Lublin, Gazeta Biłgorajska.

Nie można nie napisać o komisji Sercem Oceniającej w osobach Przewodniczący Pan Tadeusz Kuna, prof. dr hab. Wanda Kociuba, Ksiądz Kanclerz Bronisław Bucki, wybierając Zespoły i indywidualnych Wykonawców do wyróżnień miała ogromne kłopoty, bo nie mogła wyróżnić Wszystkich.

Prezenty i nagrody na wyróżnienia otrzymaliśmy:

-Wielce Szanowna Pani Anna Komorowska przyznała dyplomy gratulacyjne dla Wykonawców: Jadwigi Mojak, Marioli Matuszak, Mariana Kniaź oraz pracowników: Elżbiety Kulasza, Kamili Solak, Marka Krzeszycha.

-W ramach przyznanych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wyróżnienia wręczali Prześwietni Goście jak: Panie Joanna Urban, Teresa Hernik, Genowefa Tokarska, Panowie: Zbigniew Pyczko, Jacek Grabek, Jerzy Chróścikowski a otrzymali: WTZ w Józefowie, WTZ „Krok za krokiem” w Zamościu, WTZ w Biszczy, DPS w Żułowie, DPS ss. Misjonarek Maryi w Zamościu, DPS w Ruskich Piaskach, DPS w Matczynie, WTZ w Chełmie, ŚDS w Krasnymstawie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Ruchowo w Lublinie, DPS w Krasnymstawie, Zespół Teatralny „Emmanuel” pod kier. p. Żanny Goraj z Ukrainy;

indywidualnie: Bożena Chacia-ŚDS w Tarnogrodzie, Grzegorz Łokaj-WTZ w Biszczy, Maria Choma-DPS w Żułowie, Alina Puk-Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu, Józef Nizio-WTZ w Biszczy.

Jak co roku oczekujemy na koncert naszych Wielkich Przyjaciół Panów Krzysztofa i Wojciecha Cugowskich, którzy dla Wszystkich uczestniczących w Przeglądzie na zakończenie dają Koncert.

Nikt z Uczestników i Gości nie pozostał bez rannego i obiadowego posiłku, co roku wspiera nas i zadbał o Wszystkich Wielce Szanowny Pan Tadeusz Badach Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, obiad jak co roku sponsorował Pan Zbigniew Pyczko Wójt Gminy Biszcza.

Apetyty w miarę jedzenia rosną, a szczególnie, gdy na stołach pojawiło się smakowite ciasto i olbrzymi tort od Państwa Teresy, Czesława, Anny i Kamila Obszyńskich.

Teresa Irena Jaskulska

Plik artykułu do pobrania ze zdjęciami