Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

1,5% podatku

13-04-2010
Ty też możesz nam pomóc

Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z US ze swoich dochodów i masz do zapłacenia podatek. Sam zadecyduj na jaką organizację pożytku publicznego jego część zostanie przekazana.

Warsztaty utworzone zostały przez Fundację na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca  z siedzibą w Zamościu.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy współfinansowany jest ze środków  PFRON.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, jeśli zechcesz go udzielić właśnie naszemu warsztatowi
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
wpis z dnia 21.03.2007r.
nr KRS 0000216888
Nr konta: PKOBP 91 1020 5356 0000 1702 0044 4992