Ty też możesz nam pomóc

Archiwum
 

...tylko we Lwowie...

04-12-2013
Relacja z wyjazdu do Lwowa - Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Dnia 27 listopada 2013 r. 41 osób – Pracownicy, Uczestnicy, Rodzice, Goście – pod opieką Teresy Ireny Jaskulskiej przekroczyli granicę Polsko – Ukraińską aby w dniu 28 listopada 2013 r. wziąć udział w Uroczystej Akademii z festiwalem twórczości osób niepełnosprawnych organizowanym w związku z Międzynarodowym Dniem Niepełnosprawności, który odbywał się w Lwowskim Teatrze im. Marii Zańkowieckiej. Dzień Niepełnosprawności honorowany jest każdego roku, organizatorem jest Lwowski Związek Inwalidów(Ogólnoukraińska Organizacja Inwalidów Związek Organizacji Inwalidów Ukrainy) reprezentowany przez Prezesa Pana Leonida Tarasenko.

Na uroczystą akademię przybyło około 700 osób niepełnosprawnych z całej Ukrainy, przybył gubernator Okręgu Lwowskiego Pan Oleg Sało, mer miasta Lwowa Pan Andrij Sadowy, przedstawiciele Administracji Miejskiej Rady Lwowa.   

Pan Prezes Leonid Tarasenko przedstawił działanie 25 placówek miejskich i gminnych osób niepełnosprawnych pozostających w strukturach Związku, zaprezentował wyróżnione zespoły z każdej placówki jeden zespół, trzy wyróżnione osoby nagrodzono samochodami wręczając kluczyki do auta.

O działalności Naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej mówiła Prezes Zarządu Teresa Irena Jaskulska, nawiązała w swoim wystąpieniu do VII Przeglądu Poezji Recytowanej i Śpiewanej „O Księżyc Twardowskiego”, który odbył się dnia 16 października 2013 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Biszczy. Dalej w swoim wystąpieniu wskazała o wspierających działania Warsztatu poprzez Pana Przewodniczącego Komisji Sejmowej MSZ Posła na Sejm RP Grzegorza Schetynę została nawiązana współpraca z Ambasadą Ukrainy w Polsce, zainteresowanie i życzliwość skierowana na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zaowocowała przychylnością Ekscelencji Ambasadora Markijana Zinowijowicza Malskiego i Pierwszego Sekretarza Pani Swietłany Myronczuk, nawiązaniem kontaktu z Organizacją Inwalidów Ukrainy.

W grupie 41 osób uczestników zaproszonych na uroczystość do Lwowa byli Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko, Pani Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP, Rodzice, Pracownicy i Opiekunowie. Prezes Teresa Irena Jaskulska została zaproszona przez Prezesa Leonida Tarasenko do powitania Gubernatora Obwodu Lwowskiego Pana Olega Sało, towarzyszył jej Wójt Gminy Biszcza Pan Zbigniew Pyczko.

W imieniu Zespołu osób z Rzeczypospolitej Polskiej, Przedstawicieli WTZ przemówienie wygłosiła Prezes Teresa Irena Jaskulska. Przedstawiła ona działania Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu i działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy, strukturę organizacyjną, funkcjonowanie pracowni rehabilitacyjno-terapeutycznych wraz z pracownikami i uczestnikami. Zamiłowania i rozbudzone talenty artystyczne, zespół wokalny w osobach Jadwiga Mojak, Ryszard Trembuła, Mariola Matuszak wykonali dwie melodyjne i wesołe piosenki, Józef Nizio recytował wiersz Karola Wojtyły, Bł. Jana Pawła II, wykonawcy zostali nagrodzeni brawami i dyplomami.
Pan Zbigniew Pyczko w swoim wystąpieniu zaprezentował piękno ziemi biszczańskiej, gościnność społeczności lokalnej i zaprosił do odwiedzenia tego pięknego zakątka ziemi w zakolu rzeki Tanew i wspaniałego zbiornika wodnego – zalewu Biszcza-Żary. Powiedział, że ziemia biska rodzi grykę i miody. Gospodarzom zostały wręczone kosze ze specjałami przywiezionymi z Polski.
Dnia 29 listopada 2013 r. gospodarze uroczystości zaprezentowali nam funkcjonowanie Lwowskiego Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Niepełnosprawności. Następnie odbyło się w kaplicy Seminarium Duchownego w Brzuchowicach spotkanie z Ekscelencją Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Spotkanie bardzo nam bliskie, Arcybiskup mówił o Bł. Janie Pawle II, następnie uczestnicy dali koncert dla Arcybiskupa, zostały wręczone upominki wraz z wyhaftowanym obrazem Matki Przenajświętszej. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

W związku z zaplanowanym wyjazdem dnia 30 listopada 2013 r. do Polski, uczestnicy dzień 29 listopada zakończyli zabawą andrzejkową, 30 listopada 2013 r. przekroczyliśmy granicę Polsko – Ukraińską w Hrebennem.